CENY CZECH GRAND DESIGN JSOU OBOROVÝM OCENĚNÍM, KTERÉ KAŽDOROČNĚ UDÍLÍ AKADEMIE DESIGNU ČR ZA NEJLEPŠÍ PRÁCE V OBORECH DESIGN, MÓDA, ŠPERK, FOTOGRAFIE, ILUSTRACE A GRAFICKÝ DESIGN. TVORBU VŠECH FINALISTŮ PŘEDSTAVUJE VÝSTAVA BEST OF: 2020 VE VENKOVNÍM PROSTORU PRAŽSKÉ KAMPY. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ ZA ROK 2020 PROBĚHNE 21. DUBNA 2021.
Slide01
Slide02
Slide03
Slide04
Známe trojice finlistů letošních cen.

PATNÁCTÝ ROČNÍK CEN CZECH GRAND DESIGN ZÚŽIL SVÉ NOMINACE NA TROJICE FINALISTŮ. Celkem 24 designérů má šanci získat letošní ocenění za nejlepší počin v oblasti produktového designu, módy, šperku, fotografie, grafického designu a ilustrace. Práce finalistů představuje výstava Best of: 2020 ve veřejném prostranství pražské Kampy od 1. dubna do 10. května 2021. 

více…

Vítěze jednotlivých kategorií i absolutního vítěze napříč kategoriemi, letošního Grand designéra, odhalí slavnostní vyhlášení 21. dubna v přímém přenosu ČT art.

- méně
Představujeme letošní vizuál a ceny pro vítěze

PŘEDSTAVUJEME LETOŠNÍ VIZUÁL OD MICHAELY KARÁSEK ČEJKOVÉ A CENU PRO VÍTĚZE NAVRŽENOU LUCIÍ KOLDOVOU. Podoba ceny pro vítěze Czech Grand Design je každý rok v rukou Grand designéra předcházejícího roku. Loni svým vítězstvím přebrala pomyslnou štafetu designérka Lucie Koldová, 

více…

která dala novým cenám podobu zrcadla z různých druhů kovů a tím i metalické barevnosti. V duchu každoroční linie je fotografie na vizuálu od Fotografa minulého roku, tedy Michaely Karásek Čejkové, která zachytila Lucii Koldovou na téma letošní ceny.

- méně
Vyhlášení letošních cen proběhne v alternované podobě

VYHLÁŠENÍ LETOŠNÍCH CEN PROBĚHNE V ALTERNOVANÉ PODOBĚ 21. DUBNA NA ČT ART. Slavnostní ceremoniál vyhlášení Cen Czech Grand Design, který v minulosti probíhal vždy v přímém přenosu ze Stavovského divadla, se letos uskuteční rovněž v přímém přenosu, ale v podobě plně přizpůsobené epidemické situaci.

více…

Večer proběhne z bezpečnostních důvodů bez fyzicky přítomných hostů včetně nominovaných designérů. Ti se do přímého přenosu zapojí online v průběhu večera, během premiéry dokumentárního filmu o českém designu.

- méně
Lucie Koldová vytvoří trofej pro vítěze za rok 2020
LUCIE KOLDOVÁ VYTVOŘÍ TROFEJ PRO VÍTĚZE ZA ROK 2020. Ocenění pro vítěze Cen Czech Grand Design tradičně navrhuje Grand Designér předchozího ročníku. Z minulých ročníků si vítězové odnesli trofeje v nejrůznějších podobách, z nichž každá nesla zřetelný rukopis svého autora. Skleněná     více…

kapka štěstí, kterou navrhla Lucie Koldová při svém prvním absolutním vítězství, zlaté špejle šperkařského studia Zorya, medaile dua Olgoj Chorchoj, skleněná koruna od Liběny Rochové nebo kimono, které vytvořila Monika Drápalová. Letošní v pořadí již patnáctá trofej Cen Czech Grand Design se vrací do rukou Lucie Koldové, která její podobu zpracuje.

- méně
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v dubnu 2021
CENY CZECH GRAND DESIGN BUDOU SLAVNOSTNĚ PŘEDÁNY 21. DUBNA 2021. Vítězové Cen Czech Grand Design za rok 2020 budou odhaleni prostřednictvím speciálního přenosu na programu ČT art. Letošní podoba předávání bude kombinovat formát klasického předávání cen a dokumentárního filmu o českých designérech i celém odvětví designu na obrazovkách ČT. Finální podoba více…

předávání se bude odvíjet od aktuálně platných protiepidemických opatřeních v dubnu letošního roku.

- méně
Vizuál
VIZUÁL PRO PATNÁCTÝ ROČNÍK CEN ZACHYTÍ GRAND DESIGNÉRKU ROKU 2019 LUCII KOLDOVOU NA FOTOGRAFII MICHAELY KARÁSKOVÉ, NOSITELKY OCENĚNÍ FOTOGRAF ROKU 2019.   Vizuál je vždy společným dílem kralujícího Grand Designéra a oceněného v kategorii Fotograf roku. Lucii Koldovou vizuál zachytí tedy již podruhé v historii Cen. Poprvé tomu bylo více…

po vítězství v roce 2012, kdy zapózovala se skleněnou Kapkou štěstí, trofejí pro vítěze následujícího ročníku. Vizuál, který budete potkávat ve veřejném prostoru i médiích již brzy odhalíme!

- méně